Пројектни институт

Развојне политике


Решење за вас је наш производ

О нама

Развојне политике д.о.о. је пројектни институт за пружање саветодавних услуга широком спектру клијената из сва три сектора – јавног, приватног и невладиног. Окупљамо врхунске стручњаке са јединственим искуством и квалификацијама неопходним за програмирање успеха Ваше организације.

Наш мото уједно представља и нашу мисију:
Решење за вас је наш производ

Наша понуда саветодавних услуга намењена је изградњи и подизању капацитета јавног сектора за локални економски развој, у уверењу да Развојне политике д.о.о. и наш тим искусних саветника у пословима унапређења стратешког планирања и промовисања одрживог локалног привредног развоја може пружити благовремену, квалитетну и ефикасну подршку Вашим напорима у остварењу динамичног економског развоја.

Овај логички след амбициозног размишљања представља скраћени израз модела програмског циклуса, којим се руководимо у организацији нашег рада.1. Дефиниши проблем

2. Која су могућа решења

3. Одабир

4. Надзор и оцена успехаНаше богато искуство у примени различитих вештина у различитим фазама програмског циклуса, као и рад са организацијама из сва три сектора, већ су омогућили:

Развој нових пословних модела и тржишта, особито у области обновљивих извора енегрије,

Развој успешних тржишних модела за управљање чврстим отпадом и унапређење рециклаже,

Оснаживање градских капацитета, то јест капацитета локалних самоуправа, за планирање и реализацију пројеката локалног економског развоја,

Развој нових пословних модела и механизама контроле различитих параметара пословања у оквиру јавних предузећа,

Развој капацитета за учествовање у међусекторском дијалогу и партнерским пројектима, а посебно у области јавно-приватног партнерства,

Пословно планирање и обезбеђење финансирања за иновативне пројекте, укључујући технолошке иновације,

Развој модела и организационих облика колективног деловања (удружења, клубова, иницијатива),

Развој пројеката, програма и политика у области друштвено одговорног пословања, и то инклузивног пословања, заштите животне средине и етичких принципа.

Сарадња

Развојне политике је пројектни институт који је специјализован за пружање саветодавних услуга:
Сарађујемо са:

Јавним сектором

Наше активности су усмерене према представницима општина, градова, локалних самоуправа, ресорних министарстава и другим субјектима у оквиру јавне управе.

Пословним сектором

У оквиру сарадње са пословним сектором издвајамо однос са компанијама и инвестиционим фондовима, као и константно пружање подршке ради побољшања ефикасности пословања.

Цивилним сектором

Подржавамо активности непрофитних организација, спортских друштава, културно-уметничких програма, и особа социјално угрожених категорија.

Присутни смо и у међународним оквирима где заступамо интересе страних партнера на домаћем тржишту као и интересе домаћих компанија на иностраним тржиштима.
У сарадњи са нашим партнерима трудимо се да повежемо представнике сва три сектора (јавног, пословног, цивилног) што представља основ друштвено одговорног пословања одживог развоја са циљем оспособљавања за одрживи развој (ДОП- Друштвено одговорно пословање, CSR-Corporate Social Responsibility).
Неки од наших задовољних сарадника и клијената из претходног периода пословања били су:

  • Асвел д.о.о.,
  • ЕПС снабедвање,
  • Завод за биоциде и медицинску екологију,
  • НИС а.д.,
  • Аеродром Никола Тесла,
  • Ада Циганлија Београд,
  • СД Црвена Звезда,
  • Апотека Београд,
  • Градска Стамбена Заједница,
  • Општине
    • Барајево,
    • Бачка Паланка,
    • Богатић,
    • Врачар,
    • Велика Плана,
    • Деспотовац,
    • Жабари,
    • Земун,
    • Ириг,
    • Петровац на млави,
    • Рума,
    • Рашка,
    • Стара Пазова,
    • Смедерево,
    • Стари Град,
    • Сурчин,
    • Тител,
  • Јавна комунална предузећа
    • ЈКП 10. октобар Барајево,
    • ЈКП Водовод и канализација Стара Пазова,
    • ЈКП Водовод Шид,
    • ЈКП Градске пијаце,
    • ЈКП Кикинда,
    • ЈКП Сурчин,
    • ЈКП Стандард Шид,
    • ЈКП за информисање, Сурчин
    • ЈКП Топчама Бор
    • ЈКП Осветљење Београд
  • Град Смедерево,
  • Energo Energy Efficiency,
  • Gebruder Weiss,
  • Naissus...

Услуге

Развојне политике д.о.о. су предузеће за пружање саветодавних услуга са посебним акцентом и компетенцијама намењеним клијентима у јавном сектору.

Основне делатности, односно услуге нашег предузећа могу се поделити у три широко дефинисане групе:


Технчка (стручна) подршка, превасходно органима јавне управе и јавним предузећима, кроз целокупни програмски циклус (препознавање и дефинисање проблема, истраживање и анализа, дефинисање програмских опција, оцена и одабир стратегија – политике развоја, спровођење политике, мониторинг и евалуација)

Стручна подршка или самостално руковођење развојним пројектима у корист и/или за рачун наших клијената (најчешће јединица локалне самоуправе)

Развој нових бизнис модела и регрутовање-привлачење инвеститора (и домаћих и иностраних) из тако идентификованих пропулзивних грана

Наше клијенте, било да је реч о јавном или приватном сектору, спаја заједнички ентузијазам за развој, дакле за искорак у односу на начине досадашњег функционисања, па су тако наши пројекти фокусирани на:

  • Развој обновљивих извора енергије и њихова комерцијална експлоатација,
  • Развој иновативних ланаца добављача за нова тржишта-производе-услуге,
  • Ревизије локалних стратегија развоја,
  • Развој и примена нових модела инвестирања, укључујући и јавно-приватно партнерство, итд.,
  • Политике, програми и стратегије развоја,
  • Пословно удруживање,
  • Израда бизнис планова,
  • Оснивање и/или оснаживање Канцеларија и/или Агенција за локални економски развој,
  • Анализе пословања и препоруке (пословни консалтинг),
  • Пословно и финансијско саветовање,
  • Финансијски менаџмент и реструктурирање,
  • Процене вредности капитала и имовине,
  • Буџетирање и финансијски план,
  • Управљање комуникацијама, односи с јавношћу,
  • Развој знања и вештина за управљање развојем, обука за јавне политике,
  • Информационе технологије, као подршка развоју и пословању,

Контакт

Позивамо Вас да у директном контакту заједнички идентификујемо интерес за сарадњу и детаљне параметре нашег пројектног задатка.